خانه / قابلیت های منحصر به فرد سایت علوم کده

قابلیت های منحصر به فرد سایت علوم کده

از این پس

۱-کاربران محترم در هنگام ارسال نظرات  امکان ویرایش متن خود را تا ۵ دقیقه خواهند داشت

۲- امکان ارسال عکس بین نظرات فراهم شد کافی عکس مورد نظر خود را در بین متن کپی کنید